Czekamy na Ciebie:):):)

ZAPRASZAMY
poniedzia³ek - pi±tek
11:00 - 18:00 *
sobota- niedziela
10:00 - 20:00 *

* nie dotyczy imprez urodzinowych
Znajd¼ nas na Facebooku!